Αποκάλυψη μαθηματικής ικανότητας με σάρωση εγκεφάλου

5107 0

Υψηλής ευκρίνειας τομογραφίες εγκεφάλου αποδεικνύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τη γλώσσα και πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες είναι αρκετά διαφορετικός, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η ιδέα ότι ο άνθρωπος ανέπτυξε για πρώτη φορά μαθηματικές ικανότητες ως ένα παρακλάδι της πρώιμης μορφής  γλώσσας, είναι μια μακροχρόνια υπόθεση. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο τρόπος που επεξεργάζεται ο εγκέφαλος αφηρημένες έννοιες μαθηματικών έχει περισσότερα κοινά με την επεξεργασία της γλώσσας από ό, τι με την απλή αναγνώριση αριθμού και λογαριασμού. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η κατανόηση πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών περιλαμβάνει μονοπάτια αντίληψης που διαφέρουν σημαντικά από εκείνους που αποσαφηνίζουν λέξεις.

Για να μάθουν ποια ιδέα είναι αληθινή, οι ερευνητές μετέτρεψαν ένα είδος μη επεμβατικής σάρωσης που ονομάζεται fMRI (λειτουργική μαγνητική τομογραφία), η οποία δημιουργεί εικόνες υψηλής ανάλυσης, και χαρτογραφεί τις αλλαγές της νευρωνικής δραστηριότητας που προκαλούνται από τη ροή του αίματος.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές κατόρθωσαν να δούν ποια μέρη του εγκεφάλου φωτίζονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών τύπων καθηκόντων.

Όταν οι μαθηματικοί μελέτησαν και απάντησαν σε δηλώσεις σχετικά με τις προηγμένες μαθηματικές έννοιες, ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου του – προμετωπιαίο, βρεγματικό και κάτω κροταφικές περιοχές – φωτίστηκαν. Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται επίσης και σε μη μαθηματικούς, όταν προβληματίζονται με  αριθμούς και  τύπους. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εμφανιστεί καθόλου περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τις λέξεις.

Σύμφωνα με τη συγγραφέας της μελέτης Marie Amalric, τα ευρήματά δείχνουν ότι η κατανόηση των μαθηματικών σε εννοιολογικό επίπεδο απαιτούν  χρησιμοποίηση ίδιων νευρωνικών δικτύων που αναγνωρίζουν τους αριθμούς και το χώρο, και διαφορετικούς νευρώνες -δίκτυα που επεξεργάζονται γενικές γνώσεις.
Επίσης τονίζει ότι η πρώιμη παιδική ηλικία έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τους αριθμούς και αυτό ενδεχομένως να είναι μια πρόβλεψη ικανοτήτων στην εκτέλεση συλλογιστικών θεωρητικών μαθηματικών  στη μετέπειτα ζωή τους.

In this article

Join the Conversation